Vi støtter ikke Nye Borgerlige


Skrevet af Mathias Schwartz Kirkegaard, cand.scient.pol og socialkonservativ debattør

Nye Borgerlige har i denne weekend købt helsidesannoncer i aviserne med budskabet: “Danskerne støtter Støjberg”. Det er aldeles utidigt og ikke-borgerligt at blande sig i kommissionens arbejde, men det kan man være fløjtende ligeglad med, hvis man ikke er et borgerligt parti.

På samme tid forsøger Venstre at finde ud af, hvilket ben de skal stå på – for på den ene side er Inger Støjberg én af deres store stemmeslugere, men på den anden side bliver hun lige nu undersøgt af en kommission.

Instrukskommissionen består af én landsdommer og to ph.d.’er i jura, med et sekretariat med yderligere et par dommere, en håndfuld jurister og diverse andre – i alt 20 personer. De forsøger at finde ud af, om Inger Støjberg som Udlændinge-, Integrations- og Boligminister bevidst og bevist har brudt forvaltningsloven og/eller nogle af de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig.

Når sådan en kommission er i gang med at arbejde, vil det være utidigt at blande sig politisk. Det vil være helt utænkeligt, at et demokratisk indstillet (og tilmed borgerligt) parti skulle blande sig i, hvad retssystemet når frem til. Det handler om magtens tredeling, domstolenes uafhængighed og modstand mod vilkårlighed. Alle er lige for loven.

Ombudsmanden har for længe siden konkluderet (FOB 2017-10), at Støjbergs pressemeddelelses-instruks om at adskille ægtepar blandt flygtninge, hvor den ene part er under 18, var ulovlig. Det kunne både være på grund af Børnekonventionen (når parrene havde børn) eller på grund af det simple forvaltningsprincip, at der skal ske en partshøring, før forvaltningen kan lave sådan et indgreb mod en borger – for ellers bliver et indgreb til et overgreb. Han undersøgte dog ikke den konkrete forvaltning til bunds, og nu er kommissionen så i gang med at afdække den del.

Derfor aner partiet ‘Venstre – Danmarks liberal parti’ ikke, hvilket ben de skal stå på. Hvis man til gengæld er totalt ligeglad med retsprincipper og borgerlige frihedsrettigheder, så kan man indrykke store helsidesannoncer med teksten: “Danskerne støtter Støjberg”. Uanset om det er rigtigt eller forkert, at danskerne faktisk støtter Støjberg, så er det i hvert tilfælde ikke borgerligt at indrykke de annoncer.

Alle har ret til et forsvar

Inger Støjberg er under voldsom anklage, så hun bruger alle sine kræfter på at tale udenom – om “barnebrude”, selvom hun omtaler par i en aldersgruppe, der under den daværende lovgivning helt lovligt kunne blive viet i Danmark “ved kongebrev”, hvilket gik ud på at få forældrenes underskrift og aflevere en ansøgning nede ved skranken på kommunen.

Den lov var de så nødt til at ændre året efter, så fakta blev tilpasset til Støjbergs retorik. Unge over 15 år må derfor nu gerne dyrke sex og blive gravide, men de må ikke længere bringe papirerne i orden og sikre hinanden, hvilket man ellers kunne hævde ville være det ansvarlige at gøre.

Det står nu tilbage, at det er nærmest umuligt at finde en politiker, der støtter “barnebrude” og/eller tvangsægteskaber, der uanset var ulovlige i forvejen. Alligevel forsøger Støjberg (og Nye Borgerlige) at gøre det til et spørgsmål om “for eller imod barnebrude”, hvilket der næppe er én eneste jurist, der hopper på.

Uanset ændrer det ikke på, at naturligvis skal borgere høres, før myndigheder gør et indgreb overfor borgeren. Det er både fornuftigt og borgerligt.

Partiet ‘Nye Borgerlige’ har gjort det meget nemmere for mig at forklare, hvorfor de ikke er borgerlige. Jeg har længe tænkt det sådan, at Nye Borgerlige er “borgerlige” i samme grad som, at de lande der kalder sig noget med “Demokratiske Republik”, er demokratiske: Ikke det fjerneste.

De virker som et parti, der går mere op i at minimere eller fjerne borgerrettigheder, end for at kæmpe for dem. Én af de vigtigste elementer i begrebet “borgerlighed” er, at man kæmper for borgerlige rettigheder – og historisk set mod de privilegier, som nogle nød på bekostning af andre. Alle borgere skal nyde de samme rettigheder. Det er kernen i borgerligheden og for den sags skyld også i retssamfundet.

Det fungerer ikke således, at ministre frit kan bryde loven, uanset at de ikke bliver væltet, og det fungerer heller ikke sådan, at staten er præget af vilkårlighed i behandlingen af borgere, som vi kender det fra mindre ordnede samfund. Det fungerer heller ikke sådan, at når mennesker er midlertidigt i landet – om det så er som turister eller som flygtninge, så gælder landets lovgivning ikke for dem. Der er ikke fri jagt på turister, selvom der er rigeligt med turistfælder i København.

Borgerlig – hverken for eller imod Støjberg

Hvis man ikke kan se det, så fortjener man ikke at blive kaldt “borgerlig”. På sin vis giver det så også god mening: Der var allerede nogle, der var borgerlige. De andre stiftede så partiet “Nye Borgerlige”, der nødvendigvis må være noget andet, end dem der var borgerlige. Ellers var det ikke nødvendigt at skrive “nye” foran. De er noget andet end borgerlige, men forsøger at gøre det til “det nye borgerlige”. De vil omdefinere begrebet. Det kan de bare ikke, når vi er tilpas mange, der bruger det til noget i forvejen.

I skrivende stund har gruppen “Danskerne støtter IKKE Støjberg” fået over 53.000 medlemmer på Facebook, og jeg har takket nej til den invitation om at være med, som en Facebookven sendte. Så fik jeg en ny invitation fra en anden facebookven. Jeg går ud fra, at gruppen handler om kommissionens arbejde, og ikke Inger Støjberg i almindelighed, og derfor kan jeg ikke sige, at jeg støtter Støjberg – ligesåvel som jeg ikke kan sige, at jeg ikke støtter Støjberg.

Lad kommissionen arbejde. Det var en ulovlig instruks, det er sikkert og vist, men hvad der ellers er op og ned – og om det skal have konsekvenser, der bør vi afvente kommissionens arbejde.

Det ved et borgerligt parti som ‘Venstre – Danmarks liberale parti’, så de indrykker ikke avisannoncer, men snakker hellere uden om. Et ikke-borgerligt parti som Nye Borgerlige er flintrende ligeglade. Derfor holder vi af de “Gamle Borgerlige”. En af mig kendt anonym kunstner lavede derfor nedenstående grafik, da Nye Borgerlige blev stiftet: “Gamle Borgerlige – for alle os, der bare savner Per Stig”.

“Gamle Borgerlige – for alle os, der bare savner Per Stig” (lavet af anonym kunstner i forbindelse med stiftelsen af Nye Borgerlige. Bragt med tilladelse).

I den seneste udvikling af Nye Borgerliges logo har de lige sat sådan en rød streg under “borgerlig”. Det kender jeg godt. Jeg er underviser, og jeg sidder nogle gange med en stak opgaver, der skal rettes. Når jeg finder en fejl, så sætter jeg også sådan en rød streg under. Nej, de er ikke borgerlige. Rød streg.