Om Borgerlig.dk


Borgerlig.dk handler om borgerlig tænkning, politik og kultur. Alle vinklerne er borgerlige, nogle konservative – andre liberale, og det er borgerligt tankesæt, borgerlige synspunkter og borgerlige værdier, der kommer til udtryk på siden.

Noget af det centrale i borgerlighed er spørgsmålet om borgerrettigheder – og spændet/dynamikken mellem det enkelte menneske og fællesskabet. Borgerlig.dk forsøger at favne, at verden ikke er sort/hvid, selvom den nogle gange netop er sort/hvid, og at borgerlige derfor skal navigere i paradokser:

  1. Vi vil have decentralisering, når det er muligt. Samtidig vil vi have en stat, der kan forsvare vores borgerrettigheder.
  2. Borgerne skal selv tage ansvar. Samtidig vil vi gerne tage hånd om dem, der ikke kan selv.
  3. Vi vil have internationalt engagement og ansvarlighed. Samtidig vil vi have ansvarlighed overfor nationen.
  4. Frihed er godt – men det er forpligtelse også. Både personligt og i erhvervslivet.
  5. Magtkritik er en vigtig dyd – men det er magten, der sikrer vores orden, også.
  6. Vi søger løsninger over midten, men samtidig kan vi også sætte fingeren på principielle forskelle.
  7. Vi skal have vækst i samfundet, men vi ved også, at vi skal forvalte vores miljø og klima ansvarligt.
  8. Stat og samfund bør have åndsfrihed som vandmærke, men skal have selvsikkerhed til ikke at tolerere hvad som helst.
  9. Borgerlighed handler ikke om penge, men om hvordan vi omgås dem.
  10. Borgerlighed handler ikke om nationalisme, men om at være det, vi som danskere er.

Redaktør:

Mathias Schwartz Kirkegaard

Kontakt


Logoet for Borgerlig.dk er et hjerte på et dokument: En vielsesattest. Det er fordi, at vielsesattesten er et godt symbol på forpligtelsen, friheden til at forpligte sig, den grænseløse kærlighed og passionen – og ansvarligheden i at tøjle samme.